130 bostäder byggs i Jursta

Jursta 130 bostäder ska byggas i Jursta sydväst om Bro. Bostäderna ingår i ett område på drygt 400 bostäder som ska byggas där. Det fanns en färdig detaljplan för området redan för sex år sedan men byggstarten har skjutits upp. För denna del finns nu ett nytt förslag till detaljplan.

De 130 bostäderna ska byggas enligt Skanskas och Ikeas så kallade BoKlok-koncept. Området består av skogs- och ängsmark. Det ska omvandlas till ett småskaligt bostadsområde. Allmänheten kan tycka till om förslaget innan den 24 april.