1324

invånare går det per återvinningsstation i Haninge. Det är bäst i länet efter Nynäshamn. Täby är sämst med 5 447 invånare per återvinningsstation.