(rubrik saknas)

Beckomberga En cyklist och en bilist kolliderade i korsningen Spångavägen/Bäckbornas väg i Beckomberga förra tisdagen.

Olyckan skedde vid lunchtid.

Ambulans och polis ryckte ut och förde cyklistenmed ambulans till sjukhus för omplåstring.

Varken bilisten eller cyklisten ådrog sig docknågra allvarliga skador till följd av olyckan.