135 nya lägenheter i Hammarbyhöjden

På Lidköpingsvägen planeras tre punkthus med bostadsrätter.
På Lidköpingsvägen planeras tre punkthus med bostadsrätter.
På Garagevägen planeras 80 hyresrätter i två lamellhus.
På Garagevägen planeras 80 hyresrätter i två lamellhus.
135 nya lägenheter planeras i Hammarbyhöjden. 80 av dem blir hyresrätter i Stockholmshus. 55 är tänkta som bostadsrätter.
Fula tycker en del boende men stadsbyggnadskontoret menar att de kompletterar området.

På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om 135 nya lägenheter i Hammarbyhöjden.

80 av lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, med billigare hyror än vad som är gängse i nyproduktion. De ska ligga i två lamellhus med femvåningar, längs Garagevägen.

Resterande 55  lägenheter är tänkta som bostadsrätter och ska ligga på Lidköpingsvägen i tre punkthus med sex våningar.

I sitt tjänsteutlåtande skriver stadsbyggnadskontoret att bygget ska öka tryggheten i området genom att gångvägen längs Garagevägen breddas och gatan omgestaltas.

Samt att bostäderna ska utgöra ett kvalitativt tillskott såväl boendemiljömässigt som arkitektoniskt.

Men alla håller inte med. Under de samråd som tidigare hållits har boende framfört synpunkter på att husen på Lidköpingsvägen inte passar in i området och ansett att arkitekturen borde omarbetas. Stadsbyggnadskontoret har dock valt att inte ändra något i planen.

  Vi tycker att  det är viktigt att den nya bebyggelsen får ett eget uttryck. Visst avviker den lite grann med balkongerna och fasadmaterialet. Och med det platta taket men vi tror att det kommer att komplettera området på ett bra sätt, säger Sandra Öhrström, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Andra menar att de planerade husen ligger för nära och medför både ökad insyn och skugga hos dem som redan bor i området.

– Husen är placerade på liknande avstånd som befintliga hus i området. Visst blir det lite skuggningar men det är en vandrande skugga så den är inte konstant över dagen. Man jobbade mycket med de här frågorna redan från början så vi bedömde inte att några justeringar behövde göras efter samråd och granskning, säger Sandra Öhrström.