138 miljoner ska satsas på cykling

Cykelpendlaren Björn Stenberg visar gatuchef Kenth Smitt hur svårforcerad cykelpassagen vid Prästgårdsvägen är med lastkärra. ”Det är sådant här som sinkar cyklister och som gör att många väljer trafiklederna i stället”, säger Björn Stenberg.
Cykelpendlaren Björn Stenberg visar gatuchef Kenth Smitt hur svårforcerad cykelpassagen vid Prästgårdsvägen är med lastkärra. ”Det är sådant här som sinkar cyklister och som gör att många väljer trafiklederna i stället”, säger Björn Stenberg.
Samtidigt som Täbys cykelplan fyller ett år irriterar cyklister på bland annat Arningeleden den övriga trafiken.

Förbättringen av cykelvägarna går för långsamt, tycker kritiker.

Nu vill kommunen öka takten i cykelsatsningen.

Cyklandet ökar i hela Stockholm. I Täby ska totalt 138 miljoner kronor satsas under de närmaste tio åren för att gynna cykeln så att fler lämnar bilen hemma. Det handlar bland annat om fler, säkrare och bredare cykelvägar.

– Om kommunen menar allvar med att cykeln ska kunna ersätta bilen måste mer göras snabbare, säger Björn Stenberg som varje dag cyklar fram och tillbaka från Täby kyrkby till jobbet i stan.

– Nu väljer många trafiklederna stället. Cykelvägarna är ofta för smala och har för många hinder.

På motortrafikleder som Arningeleden är det förbjudet att cykla.

Vi möter honom vid den ombyggda cykelpassagen där Roslagsbanan korsar Prästgårdsvägen.

– Den ser fin ut men problemet är att den stoppar upp cyklarna till förmån för bilarna.

Passagen har två fjädrande stålgrindar som gör det bökigare att passera. Han menar att om de bara vore till för att hindra bilar från att köra in på cykelbanan så skulle det räcka med en.

Täbys gatuchef Kenth Smitt håller med om kritiken.

– Jag tar till mig idén om en enda grind eller att man har dem längre ifrån varandra så att både cyklister och fotgängare kan passera lättare.

Han konstaterar också att den kombinerade cykel- och gångvägen egentligen är för smal för att rymma alla.

– Två cyklar kan inte mötas här och samtidigt ge plats för gångtrafikanter. I Täby gillar man vita linjer som markerar ut var gränsen går men det är svårt att rymmas.

Karl Hellström vid Cykelfrämjandet håller med om att cykelbanorna är för smala.

– Tyvärr tänkte man bara på små skolbarn när man byggde dem på 60–70-talet, bland annat i Löttingeområdet, säger han.

Han tycker att det är bra att det äntligen börjar hända något för cyklisterna i Täby. Själv bor han i Ella gård.

– Cykelbanorna har varit så oerhört eftersatta under så många år. Täbys infrastruktur planerades på 50-talet och det är bilarna som gäller. Det är svårt att bygga bort det.

Täby satsar sju miljoner kronor per år under de närmaste tio åren på upprustning av cykelvägarna. Kommunen har beviljats statlig medfinansiering via Trafikverket vilket alltså innebär nästan fyra miljoner per år.

– Stadsbyggnadsnämnden tittar nu på möjligheten för kommunen att höja takten, säger Täbys stadsträdgårdsmästare Poa Collins.

Cykelbanorna har länge varit oerhört eftersatta i Täby.Karl Hellström Cykelfrämjandet

Fakta

Hit går de 138 cykelmiljonerna

64 miljoner: Nya cykelvägar vid bland annat Turebergsvägen, Centralvägen, Prästgårdsvägen, Jarlabankes väg, Frestavägen samt regionala cykelstråk som Arningestråket, Löttingestråket och Åkersberga­stråket.

55 miljoner: Breddning av bland annat Ellagårdsvägen och Djursholmsvägen och flera av de regionala cykelstråken.

10,1 miljoner: Ny belysning.

4,3 miljoner: Cykelparkering.

3,2 miljoner: Hastighetssäkring av cykelpassager.

1,5 miljoner: Cykelvägvisning och bilhinder.