14-åring missade helt skolår när löfte sveks

Minst två barn med särskilda behov hamnade i kläm när en socialchef slutade i december.

14-åriga Emma fick löfte om en lösning, enligt föräldrarna. Men ett formellt beslut saknas.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om 15-årige Oskar från Örby som varit hemma i månader i väntan på placering i en skola med extra resurser. Enligt familjen fick han ett muntligt löfte om skolplats av en social­chef som sedan slutade. Och då fanns inte längre något beslut.

Emma, 14 år, har en liknande historia. Nästan hela förra läsåret var hon hemma från skolan medan föräldrarna stred för att hon skulle få rätt till en kombination av daglig behandling och anpassad skolgång.

Emma lider bland annat av social fobi och har självskadebeteenden, men för att hon ska få en behandlingsplats i en skola för elever med särskilda behov krävs att socialtjänsten godkänner placeringen.

Familjen sökte godkännande men fick nej av stadsdelsförvaltningen som ansåg att hon kunde få den hjälp hon behöver i öppenvården, utanför skolan.

Men vid ett möte mellan barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, skolan och socialtjänsten i oktober konstaterades att hon behöver ”enskilt stöd i den dagliga verksamheten” och enligt föräldrarna lovade socialchefen då att Emma skulle få den hjälp hon behöver.

– Vi kom fram till någonting väldigt bra och chefen sa att ”Det kan ni föräldrar lita på, att nu löser vi det här, det blir en sak mellan Bup och oss, berättar Emmas pappa Michel.

– Sedan försvinner chefen bara. Det rinner ut i sanden. Ingen tar över och ingen har någon aning om vad vi har pratat om på mötet, i stort sett. Det är en skandalhantering.

Nu tvingas familjen försöka hitta en alternativ lösning för att hjälpa Emma.

Enligt Leif Sjöholm, stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantör, tas inga muntliga beslut inom socialtjänsten.

Kan det vara så att det har brustit här?

– Jag ska titta på det. Och jag hoppas att det inte är på det sättet, utan att vi har rutiner som fungerar.

Lokaltidningen Mitt i har sökt ansvariga vid socialtjänsten men utan resultat.

Fakta

Många elever är ”hemmasittare”

Enligt en kartläggning som Skolverket publicerade 2010 var 1 650 elever helt frånvarande från skolan i minst en månad under läsåret 2009.

I rapporten konstaterar Skolverket att tidiga insatser är grundläggande för att undvika att frånvaron blir långvarig, samt att skolan måste uppmärksamma om en elev inte mår bra och se över om det behövs samverkan med exempelvis socialtjänsten.

Källa: Skolverket