14-åring vill ha stall i Spånga

Lunda Det skulle behövas ett stall i Spånga. Det skriver en 14-årig flicka i ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden.

Hon berättar i sin skrivelse om hur viktig ridningen har varit för henne och att alla människor behöver en egen fristad.

”Det är i stallet som jag känner mig som lyckligast. Jag tycker att fler i Spånga ska få en chans att känna samma lycka som jag känt”, fortsätter hon,

Hon föreslår ett stall i närheten av skogen i Lunda och Kälvesta. En handläggare på stadsdelsnämnden ska nu undersöka möjligheten och ge henne ett svar.