14 skolgårdar är alldeles för bullriga

SÖDERORT Miljöförvaltningen har kartlagt ljudnivåerna i utomhusmiljön på Stockholms 1 200 förskolor och grundskolor. För 111 av dem var ljudnivåerna för höga. 14 skolgårdar i söderort har en bullernivå på över 55 decibel, vilket enligt Världshälsoorganisationen WHO är för högt.

Skolgårdar är ett eftersatt område för bullerbegränsande åtgärder. Syftet med undersökningen är att få mer kunskap om buller för att kunna prioritera sådana åtgärder.