140 000 nya bostäder planeras

Redan nu råder akut bostadsbrist, men om inget görs blir det ännu värre – år 2022 räknar staden med att vi blivit en miljon stockholmare.

Så alliansen trycker gasen i botten för att få fart på bostadsbyggandet. 140 000 bostäder ska byggas fram till 2030.

I morgon, onsdag, börjar fullmäktiges sin årliga jättedebatt om budgeten. Men redan nu kan man utgå från att politikerna kommer att ägna mycket tid åt bostads­frågan. För i det förslag till hur stadens pengar ska fördelas nästa år ägnar Alliansen ojämförligt störst utrymme åt den.

Om de får som de vill ska vägen från det att byggherrarna förslagit nya hus till att de är på plats bli kortare. Något som också ska underlättas av att reglerna för hur mycket buller som tillåts i nya bostäder ses över.

”En hög takt i bostadsbyggandet är avgörande för Stockholms tillväxt”, slår Alliansen fast och skriver en hel del om vikten av snabba byggen i bra lägen.

Ett av dessa kan bli vad som kallas för Nya Klara, nya bostäder som ska byggas i västra city genom överdäckning av järnvägsspåren mellan Vattugatan och Kungsbron.

Kanske är det vad som avses när majoriteten skriver att de vill ”planlägga ett större, sammanhängande område för att skapa en unik stadsdel med nydanande arkitektur i världsklass”.

Var det området än hamnar är det ändå lite svårt att få ihop tankarna på Nya Klara med ambitionen att ”exploatera mark som inte är förenad med höga grund­kostnader”. För det är dyrt att bygga på överdäckade spår, något vi berättar om på sidan 5.

140 000 nya bostäder är mycket. Men trots att vi har en hög andel ensamhushåll i Stockholm och att 90-talisterna snart ger sig ut på bostadsmarknaden, ger majoriteten bara löfte om att en sjundedel blir smålägenheter. De vill prioritera student­bostäder i planprocessen men vågar ändå inte lova mer än 300 om året.

Så en inte alltför djärv gissning är att ungdomar lär få det tufft med att hitta sin första bostad också om 15 år.

En annan utmaning blir att förena det kraftigt ökade byggandet med målet att värna om stadens parker och grönytor. Majoriteten vill utveckla de parker som finns och anlägga nya, däribland också fler lekparker.

De vill också plantera fler träd, minst ett nytt träd per nybyggt hus ska i jorden. Och redan nästa år ska staden välja ut en central plats där det rör sig mycket folk för att anlägga en fruktträdgård där.

Meningen är att många ska kunna njuta av när träden blommar på våren och sedan gratis kunna plocka av frukten till hösten.

Dessutom lanseras idén om pocketparker, små gröna rum som tillfälligt eller permanent ska klämmas in på gamla parkeringar och andra outnyttjade platser.

En del av de planerade nya bostäderna kan byggas på en överdäckning vid Centralen mellan Klarbergsgatan och Kungsgatan.

Fakta

Mer ur budgeten – cykelsatsning forsätter

Inga nya idrottshallar i innerstan. Men staden ska undersöka hur man kan finansiera S-förslaget om att anlägga konstgräsplaner på skolgårdar.

Cykelsatsningen fortsätter: 30-gräns på alla gator där cykelbana saknas. Bättre snöröjning av gång- och cykelbanor.

Alliansen vill sänka skatten på sikt, men låter den vara oförändrad nästa år.