140 fler barn till Järva

Spånga Stockholm stad räknar med att 1 000 anhöriginvandrare kommer att flytta till Järvaområdet de kommande två åren.

Ungefär 200 kommer att flytta till Spånga-Tensta och 70 procent av dem, cirka 140 personer, tros vara barn. Stadsdelen kommer att få ekonomisk kompensation men många oroliga röster har höjts angående lägenhetsbristen.