(rubrik saknas)

”Jag hade definitivt använt appen. Samtidigt är det irriterande att det ska behövas”, säger Jennifer Westman, som pendlar från Bro varje dag.
”Jag hade definitivt använt appen. Samtidigt är det irriterande att det ska behövas”, säger Jennifer Westman, som pendlar från Bro varje dag.
Är du irriterad på sena pendeltåg? I höst lanserar Stockholmståg en ny mobilapp som förutspår förseningar.

I år har SJ-ägda Stockholmståg som på uppdrag av SL kör pendeltågen i Stockholm dragits med kraftiga förseningar.

– Men det börjar bli bättre och i augusti var vi åter uppe i 90 procents punktlighet, säger Mikael Lindskog, kommunikationsansvarig.

Nu hoppas transportföretaget att man med hjälp av en pro­g­nosmodell, framtagen av matematikern Wilhelm Landerholm, ska bli bättre både på att förutspå och förebygga förseningar.

Med hjälp av stora mängder historisk trafikdata kan före­taget blicka två timmar in i framtiden och förse den operativa ledningen med information om framtida förseningar.

Men Landerholms modell ska också komma resenärerna till del via den nya mobilappen Pendelprognosen för både Android och Ios. Den nya appen, som lanseras i oktober eller november, ska förse resenärerna med information om eventuella förseningar tre avgångar framåt. Det ska också gå att se var på tågen det finns mest sittplatser.

– Det låter jättebra. Jag åker från Bro varje dag och det är förseningar i princip dagligen. Om jag hade en app som visade när tågen var försenade så skulle jag kunna planera mina dagar, säger Jennifer Westman från Bro.

Ny app förutspår försenade tåg