14,1

procent av de som bor på Södermalm är födda utomlands. 17 615 personer i stadsdelen är födda utanför Sveriges gränser. De flesta av dessa är födda inom EU.