(rubrik saknas)

Sedan denna vecka bor 20 ensamkommande flyktingbarn på kommunens nyöppnade enhet i Blackeberg. De ungdomar som kommit hittills är alla pojkar i åldern 15–17 år. De flesta kommer från länder som Afghanistan, Somalia och Eritrea. Boendet heter Bryggan och är inrymt i före detta Blackebergs äldreboende på Björnsonsgatan.

– Ungdomarna mår bra, säger Rodrigo Estrada, biträdande enhetschef för boendet.

Den pågående flyktingkrisen i världen har skapat ett tryck som socialförvaltningen inte tidigare upplevt, enligt Rodrigo Estrada. Samtidigt finns ett starkt engagemang från lokala föreningar och organisationer som vill hjälpa ungdomarna in i samhället, vilket Lokaltidningen Mitt i Bromma tidigare har berättat.

– Utmaningen är att ungdomarna ska få landa. Vi är i en fas där vi skapar en struktur för verksamheten. Därefter vill vi få igång ett bra samarbete med olika föreningar, fritidsgårdar och bibliotek i närområdet.

Boendet på Björnsonsgatan saknar lagringsmöjligheter för kläder. De ser hellre att man ger sådana gåvor till olika frivilligorganisationer. Under hösten ska ytterligare ett 50-tal flyktingar etappvis flytta till Bryggan.

Blackeberg nytt hem för 20 unga flyktingar