Ex-make förfalskade ­underskrift på kvitton

Sundbyberg En 30-årig kvinna från Sundbyberg får rätt i Högsta domstolen sedan hennes före detta mannen förfalskat hennes namnteckning på delgivningskvitton från Kronofogden. Kvittona handlade om skulder på omkring 300 000 kronor. Kvinnan dömdes tidigare att betala skulderna men Högsta domstolen går emot beslutet, bland annat eftersom mannen erkänt förfalskningarna för polisen..