14,2

våldsbrott anmäls per 1 000 invånare i kommunen. Väsby hör därmed till de 25 procent av kommunerna med sämst utfall enligt en undersökning som gjorts av SKL.