(rubrik saknas)

Skylten som förbryllar och förargar kan snart vara ett minne blott.