(rubrik saknas)

Lastbilen blev hängande över kanten.