(rubrik saknas)

” ”Man känner att politikerna lätt glömmer östra Huddinge. Under de 16 år vi bott i Sjöängen så har de typ byggt fyra fartgupp.”

Catharina Fleischanderl, Skogåsbo som röstade sent