15-åringar ska bli bättre på matte

Vallentuna Nu ska 15-åringarna i Vallentuna få bättre kunskaper i matematik. Kommunen deltar nämligen i Sveriges Kommuner och Landstings satsning PISA 2015.

Målet med matematiksatsningen är bland annat att andelen elever på lägsta nivån ska halveras, samtidigt som fler ska nå högsta nivån. Genom ett helhetsgrepp, där politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare arbetar tillsammans, ska undervisningen och elevernas resultat förbättras. Vallentuna ska delta i satsningen från och med hösten 2012.

PISA är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta framtiden.