15 miljoner till att rusta upp ridskolorna

Mats Mellberg, ridskolechef på Sundby ridskola välkomnar pengarna som ska förbättra stallen. I den här delen av stallet är det fortfarande jordgolv och avlopp saknas.
Mats Mellberg, ridskolechef på Sundby ridskola välkomnar pengarna som ska förbättra stallen. I den här delen av stallet är det fortfarande jordgolv och avlopp saknas.
Enligt Mats Mellberg, ridskolechef på Sundby ridskola, och Emma Hedenström som jobbar i stallet gör satsningarna att arbetet i stallet inte blir lika tungt och svårjobbat.
Enligt Mats Mellberg, ridskolechef på Sundby ridskola, och Emma Hedenström som jobbar i stallet gör satsningarna att arbetet i stallet inte blir lika tungt och svårjobbat.
Skicket på de tre kommunala ridskolorna i Huddinge är eftersatt. Men nu kan de få dela på 15 miljoner kronor för att rusta upp sina stall. Beslut fattas på nästa kommunfullmäktige.

På den kommunala Sundby ridskola har fortfarande ett av stallen jordgolv och det saknas avlopp. Vid upprepade tillfällen har ridskolechefen Mats Mellberg försökt få kommunen att satsa pengar på att förbättra stallen, men säger att upprustningarna har varit få under årens lopp.

– Det är tungjobbat för personalen och ett arbetsmiljöproblem. Men miljön behövs också förbättras för hästarna och för de fler än 1000 personerna som besöker stallet varje vecka, säger han.

Utöver Sundby ridskola så är även de andra två kommunala ridskolorna Gladö stall och Gömmargården eftersatta.

Men nu kan de tre ridskolorna få dela på närmare 15 miljoner kronor.

På måndag den 10 oktober ska ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige.

– De pengarna räcker för att lösa det mest akuta och det är väldigt angeläget att det blir av. Jag kan bara beklaga att det inte ha kommit tidigare, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Meningen var att satsningarna skulle komma redan 2015, men det har dragit ut på tiden eftersom kommunen och det kommunala fastighetsbolaget Huge inte har kunnat komma överens om hyra, kostnad och utförande.

Mats Mellberg är tacksam för alla pengar som kommunen är villig att satsa, men berättar också att det inte är i närheten av vad till exempel Stockholm stad satsar på ridsport.

– Där han man fattat ett politiskt beslutat att tjejidrott ska ha samma förutsättningar som pojkidrotter. Man har till exempel satsat 40 miljoner på att rusta upp Ågesta ridskola och 100 miljoner på Mälarhöjdens ridskola, säger han.

Vibeke Bildt tycker att han har rätt i att upprustningen borde har kommit tidigare, men menar att även Huddinge kommun ser jämställt på flickors och pojkars idrottande och att ekonomin i kommunen inte tillåter så stora investeringar just nu.

– Stockholm har en helt annan ekonomi än vad Huddinge har. Men jag har initierat ett arbete i nämnden i syfte att stärka ridsporten och flickors idrottande, säger hon.