Bara stubbar kvar av de nya träden

Ett 70-tal träd har planterats längs Smedbyån. Förra veckan fick Jan Höglund beskedet att flera träd utsatts för skadegörelse.
Ett 70-tal träd har planterats längs Smedbyån. Förra veckan fick Jan Höglund beskedet att flera träd utsatts för skadegörelse.
Tolv nyplanterade träd längs Smedbyån har ­sågats ner eller knäckts.

Sabotaget genomfördes förra helgen.

Träden ingick i ett projekt för att främja fiskbeståndet.

– Vi som jobbat med det här är rätt upprörda. Det är rent sabotage och naturligtvis straffbart, säger Jan Höglund, vice ordförande och projektledare på Österåkers sportfiskeklubb.

Förra veckan fick han det tråkiga beskedet att tolv av totalt 70 nya träd längs Smedbyån i Åkersberga vandaliserats och fällts – bara några veckor efter att de planterats av kommunen.

Träden ingick i ett projekt som drivs av Österåkers kommun, Sportfiskarna och Österåkers sportfiskeklubb.

Målet är att förbättra miljön i Smedbyån och göra den till en väl fungerande ”barnkammare” för havsöring, mört, gädda och abborre.

Jan Höglund berättar att ån är klassad av länsstyrelsen som en viktig reproduktionsplats för fiskar.

– Det är jättetråkig att det skett och att vissa tillåter sig att göra så här för egen vinnings skull. De har förstört för en bred majoritet av Österåkersborna, säger Mårten Pehrsson, miljöplanerare på Öster­åkers kommun.

Arbetet för havsöringen har pågått ända sedan 1990 och insatserna för Smedbyån är bara en del av detta.

Syftet med träden är att hindra övergödning av ån, ge skugga så den inte växer igen och locka dit insekter som kan bli föda för fiskarna.

Träden har planterats på en cirka 400 meter lång sträcka längs gångvägen mellan Röllingbyvägen och Smedby koloniområde. Kostnad: 70 000 kronor, betalt med statliga medel för lokala naturvårdssatsningar.

Smedbyån sträcker sig fem kilometer, fråm Drängsjön till Åkers kanal och fungerar som förbindelse mellan sjön och havet.

Under hösten har man även rensat ån på vass och annan växtlighet och lagt naturgrus på botten. Det gör vattnet mer strömt, vilket i sin tur gör det mer syresatt.

Hela arbetet ingår i en helhet som ska förbättra miljön och fiskebeståndet i ett stort område.

Men på kommunens webbplats kan man läsa att inte alla varit glada över åtgärderna: ”Varför har ni planterat träd längs med ån vid kolonilotterna, vi som bor här har haft en jättefin utsikt och nu förstör ni den med massa träd”, skriver en person.

– Om man tror att det stör utsikten kan man ju faktiskt ansa träden i stället. Jag tycker man ska uppskatta att man har en levande å, och inte bara ett vanligt dike som man kan skita ner hur som helst, säger Jan Höglund.

Vem eller vilka som utfört skadegörelsen mot träden är inte känt.

Trädfällningen är polisanmäld.

Fakta

1,5 miljoner till naturvård

I mars beslutade länsstyrelsen att fördela 1,5 miljoner kronor till nio nya naturvårdsprojekt i länet.

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor.

Tanken är också att bidragen ska stimulera till långsiktig naturvård och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på detta.

LONA har funnits sedan 2004.

Källa: Länsstyrelsen