15 platser pekas ut som giftiga

Tidigare har giftiga bekämpningsmedel som DDT använts vid Sollentunas handelträdgårdar – och gifterna kan fortfarande vara kvar i marken.

Nu har 15 platser i Sollentuna undersökts.

För några decennier sedan var en rad miljöfarliga och skadliga ämnen tillåtna. I dag kan gifter finnas kvar i marken, trots att de sedan länge är förbjudna.

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar därför med att kartlägga områden där nedlagda, miljöfarliga verksamheter har funnits. Ett exempel är 15 före detta handelsträdgårdar i Sollentuna.

– Handelsträdgårdar är en av de branscher som Naturvårdsverket har pekat ut att vi ska inventera. De har använt mycket bekämpningsmedel, men det kan också finnas oljeförekomst i marken, säger Birgitta Swahn, samordnare för förorenade områden på länsstyrelsen.

Det är bara nedlagda verksamheter som undersöks. Länsstyrelsen tar inga egna prover utan bedömer risken för föroreningar utifrån exempelvis arkiv- och kartmaterial.

Områdena klassas sedan på en skala från 1 till 4, där 1 innebär att det finns stor risk för föroreningar och 4 att det är minst risk.

I Sollentuna har ingen fått den allvarligaste klass 1-märkningen.

Åtta områden klassas som 2 medan två respektive områden har klassats som 3 och 4.

– I de flesta fall är de här föroreningarna ett långsiktigt problem och sällan något akut eller farligt för människor, säger Birgitta Swahn.

Kartläggning ska nu användas av Sollentuna kommun, som är ansvarig kontrollmyndighet.

Fakta

Utrotade nästan havsörnen

DDT är ett insektsgift.

DDT anrikas hos djur och var nära att utrota havsörnen.

DDT förbjöds i Sverige på 1970-talet.

HCB, hexaklobensen, är ett annat mycket giftigt ämne som också är cancerframkallande.

Det användes tidigare som växtskyddsmedel, men är nu förbjudet.

Källa: Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, Miljöportalen