15 procent dör ensamma

Danderyd 15,5 procent av de som dör i Danderyd gör det utan att ha någon hos sig när det sker.

Det visar siffror från Svenska palliativregistret.

Socialstyrelsens mål är att max 10 procent, en av tio, ska behöva dö utan att ha någon närvarande i rummet.

Socialstyrelsen har också som mål att alla som dör ska få sitt önskemål om dödsplats uppfyllt.

I Danderyd fick knappt hälften, 45, 7 procent sitt önskemål uppfyllt.