150 barn testas för tbc

Skolsköterskan Charlotte Ekehult, biträdande rektor Amanda Schültz och skolläkaren Sophie Ekman berättar om läget.
Skolsköterskan Charlotte Ekehult, biträdande rektor Amanda Schültz och skolläkaren Sophie Ekman berättar om läget.
Fyra barn på lågstadiet på Christinaskolan har blivit smittade av tuberkulos.

Alla barn från förskoleklass till årskurs 3 håller nu på att testas. Prover tas även på personalen.

Fyra elever på fristående skolan Christinaskolan i Gångsätra har enligt tester blivit smittade av tuberkulos.

I det första testet i smittspårningen visade det sig att de hade utsatts för tuberkulosbakterier och de behandlas nu med antibiotika vid infektionskliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Sophie Ekman är skolläkare på Christinaskolan. Skolan öppnade i höstas i Gångsätra gymnasiums gamla lokaler.

– De barn som är bärare av tuberkulosbakterier är inte sjuka. Men vi ger dem antibiotika för att förhindra att de i framtiden ska drabbas av tuberkulos. Sjukdomen är mycket allvarlig om man inte behandlar eftersom den angriper alla organ i kroppen, säger hon.

För att kontrollera att inga fler bär på bakterier ska även alla elever från förskoleklass till årskurs 3 testas.

Enligt Ingela Berggren, överläkare och biträdande smittskyddsläkare vid landstinget, följer man vissa rutiner.

– Vi gör en miljöundersökning på skolan och försöker hitta dem som har fått bakterien innan sjukdomen bryter ut. Vi gör ett första test och de som reagerar utreds vidare på Astrid Lindgrens sjukhus. Det är dock viktigt att påpeka att inget barn nu kan smitta någon annan eftersom inget barn är sjuk i tuberkulos, säger hon.

Kan fler vara smittade?

Det vågar jag inte spekulera i, det får testerna visa.

Tuberkulos kan angripa olika organ, men det är bara tuberkulos i lungorna som gör att smittan kan spridas – genom att någon till exempel hostar.

Smittan misstänks komma från en ur personalen på skolan som har varit sjuk i tuberkulos.

De fyra barnen ska nu behandlas i ett halvår med antibiotika.

– Man blir frisk av behandlingen och vi får hoppas att det inte är fler barn som har blivit smittade. Biverkningarna av antibiotikan är försumbara. Vi får se positivt på detta att vi har upptäckt några elever med bakterier som kanske om några år skulle ha drabbats av tuberkulos, säger Sophie Ekman.

Amanda Schütz, biträdande rektor, säger att skolan har gått ut med information till alla föräldrar.

– Vi informerade alla vårdnadshavare när vi fick veta om detta, för flera veckor sedan. Vi hade sedan ett nytt möte i onsdags med föräldrarna. De var till en början lite oroliga men nu så känns det inte som de är oroliga längre, säger hon.

Hur märker man om man blivit smittad?

– Har man långvarig hosta och långvarig feber kan man tänka på att det kan vara tuberkulos, säger Sophie Ekman.

Per-Åke Henriksson, chef för utbildningsförvaltningen, säger att det är viktigt att alla elever, föräldrar och anhöriga blir informerade:

– Jag har aldrig varit med om detta tidigare här på Lidingö. Men jag vill säga att vi har full kontroll på läget och vi har expertis inom sjukvården som hanterar det hela.

Lena Möllersten, ordförande i Christinaskolans föräldraförening, känner ingen oro.

– Skolan har informerat alla och skött detta exceptionellt bra, säger hon.

Fakta

Många bär på smittan

En tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst 9 miljoner människor.

Symptom på tuberkulos är långvarig hosta, feber och nattliga svettningar.

Bland de som smittats och som har normalt immunförsvar utvecklar cirka en av tio sjukdomen.

Behandlingen inleds i regel med fyra läkemedel, som efter två månader reduceras till två preparat.

För att infektionen ska läka ut är det viktigt att hela kuren på minst sex månader fullföljs.

Källa: smittskyddsinstitutet