(rubrik saknas)

”Abdis” änka nekas inresa

nyheter SIdan 4

Kämpar. Ilyas Hassan vill att broderns hustru ska få besöka Sverige och sörja med släkten.