15,69

kronor per kubikmeter kostar vattnet i Botkyrka från ­1 mars. Höjningen på 1,40 kronor per kubik beror mestadels på höjda krav på avloppsrening. En kubikmeter vatten är 1 000 liter.