16 miljömärkta hus redan sålda

Vistaberg Byggjätten NCC har fått i uppdrag att bygga 70 nya hus i Huddinge och i Haninge. Det handlar om så kallade Svanenmärkta villor, en ny typ av hus som ska ha en liten påverkan på miljö, klimat och hälsa.

För att bli Svanenmärkt krävs också att man har strängare krav på kemikalier och andra råvaror, som används i bygget, vilket ska göra husen till ett bra val för hälsan, enligt Svanens miljöhandläggare.

De första husen kommer att byggas i Hageby backe i Huddinge.

I juni 2014 är de 19 husen i kommunen klara, 16 av dem är dock redan sålda.