160 miljoner till renovering

Målaren Stefan Nordén och vaktmästaren Martti Hietikko i ett av de få mindre klassrum på Farstavikens skola som ska målas. Dessutom ska toaletter rustas upp, gympasalen fixas till och ventilationen justeras i sommar.
Målaren Stefan Nordén och vaktmästaren Martti Hietikko i ett av de få mindre klassrum på Farstavikens skola som ska målas. Dessutom ska toaletter rustas upp, gympasalen fixas till och ventilationen justeras i sommar.
I höstas stoppade politikerna totalrenoveringen av Farstavikens skola på Kvarnberget. Det skulle bli för dyrt. Men nu har de ändrat sig. Prislappen: 160 miljoner kronor.

– Vi är jätteglada, säger biträdande rektor Nina Höglund.

Beslutet om renoveringen fattades i förra veckan av kommunstyrelsens fastighetsutskott.

– Det är i dag den tekniska installationen som är dålig, vad gäller el, värme, vatten och avlopp. Dessutom håller lokalerna inte de krav som i dag finns på logistiken. Det saknas grupprum och uppehållsrum, säger kommunens fastighetschef Per Hallsten.

Förutom att renoveringen ska åtgärda ovan nämnda problem, ska skolan också byggas till.

Skolan, som har årskurs sex till nio, ska nämligen kunna rymma 700 elever, ungefär 300 fler än vad som finns i dag.

Elevprognosen pekar uppåt för Gustavsberg, delvis på grund av den nya stadsdelen Porslinskvarteren som ska byggas i det gamla fabriksområdet.

– Dessutom flaggar Nacka och andra kommuner för att de inte kommer att kunna ta emot fler än sina egna elever i framtiden, säger Anders Bergman (FP), ordförande för fastighetsutskottet.

Skolans biträdande rektor Nina Höglund är glad över beskedet om renoveringen.

– Den största vinsten är att vi kommer att få lokaler som inte begränsar vad vi kan göra pedagogiskt, säger hon.

Men det har tagit tid att få till renoveringen.

Flera gånger har den skjutits upp, senast i höstas. Då tog samhällsbyggnadskontoret fram en kalkyl över vad totalrenoveringen skulle kosta.

Politikerna avbröt arbetet när de fick veta att prislappen låg på mellan 150 och 170 miljoner kronor.

– Vi blev chockade när vi såg beloppet, säger Anders Bergman.

Fastighetsutskottet beslutade då att i stället göra den ytskiktsrenovering för tolv miljoner kronor som nu har påbörjats.

Efter en ny utredning om vad som behöver göras för att säkra grundskoleplatser åt Värmdös elever konstaterar tjänstemännen att den dyra totalrenoveringen är absolut nödvändig. En ny skola skulle bli för dyr att bygga.

Men det tycker inte Socialdemokraterna, som röstade emot totalrenoveringen. De vill bygga en helt ny skola i Gustavsbergs centrum för de äldre eleverna.

Partiet tycker att skolan då skulle bli mer tillgänglig. Även om det skulle bli dyrare än att bygga om, menar oppositionsrådet Annika Ribbing att en ny energisnål skola skulle vara mer ekonomisk på lång sikt.

S kritiserar också att beslutet togs av fastighetsutskottet direkt. Partiet menar att finansieringen borde ha beslutats i kommunfullmäktige först och att startbeslutet sedan borde ha tagits av kommunstyrelsen.

Fakta

Turerna kring renoveringen

För fyra år sedan beräknades en totalrenovering av Farstavikens skola kosta 75 miljoner kronor.

Hösten 2013 hade en ny kalkyl tagits fram – nu låg prislappen på 150–170 miljoner kronor.

Arbetet avbröts. Endast en ytskiktsrenovering för tolv miljoner kronor skulle göras.

En ny utredning tillsattes för att undersöka framtida lösningar och nu har ett oenigt fastighetsutskott beslutat att genomföra totalrenoveringen.

En renovering av skolans andra filial Ekedal planeras också, men man har inte fattat något beslut ännu.