160 studentlägenheter ligger redo att klubbas

Sjöberg Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om planerna på att riva Sjöbergs centrum och bygga 160 studentlägenheter och nya lokaler för kommersiell service.

I och med att stadsbyggnadsnämnden nu har ställt sig bakom förslaget pekar allt på att planerna kommer att bli verklighet.

Det slutliga beslutet kommer att tas i kommunfullmäktige framöver.