(rubrik saknas)

Värmdö kommuns politiker är öppet kritisk till neddragningar i kollektivtrafiken.

Det visar ett brev de skrivit till landstinget.

– Neddragningarna sänder felaktiga signaler, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

De lokala politikerna i Värmdö har, efter beskedet om nedskärningar i kollektivtrafiken, suttit still i båten. Tills nu.

I ett yttrande till landstinget skriver kommunledningen att de är öppet kritiska till de neddragningar som planeras, speciellt i en tid då kommunen har flera stora bygg- och infrastrukturprojekt på gång.

När anslagen ska minskas med 100 miljoner kronor berörs tolv linjer i trafiken till och från Värmdö och totalt dras 66 avgångar in per vardagsdygn. Samtidigt höjs trängselskatten nästa år.

Allt sammantaget gör att neddragningarna går stick i stäv både med Värmdö kommuns byggprojekt i centrala Gustavsberg, något som kommer att öka behovet av kollektivtrafik. Dessutom kommer även ombyggnationer på både Skurubron, Slussen och Saltsjöbanan påverka pendlandet.

– Neddragningarna kommer att drabba de som pendlar till arbete och skola, både inom kommunen och i regionen. I Värmdö kommun pendlar över 60 % av andelen förvärvsarbetande ut från kommunen varje dag. Det här sänder felaktiga signaler till dem, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Yttrandet, som är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M), 1:e vice ordförande Anders Gullander (FP) samt 2:e vice ordförande Annica Andersson Ribbing (S), har sänts in till Stockholms Läns Landsting som en del i samrådsarbetet kring kollektivtrafiken till Nacka/Värmdö kommuner.

Fakta