16,2

procent av de som bor på Norrmalm är födda utomlands, vilket motsvarar 11 118 personer i stadsdelen.

De flesta av dessa är födda inom EU.