(rubrik saknas)

Bygget av 120 lägenheter på kvarteret Plankans innergård stoppas. I förra veckan beslutade mark- och miljödomstolen att detaljplanen upphävs.

– Vi är jätteglada. Det var det sista jag trodde, de har ju hållit på med projekteringen så länge. Det lönar sig att inte ge upp, säger hyresgästen Anna-Lisa Ans­helm.

Striden om det runda huset på Plankans innergård har pågått i flera år. Kommunfullmäktige klubbade beslutet för två år sedan. Plankanborna har protesterat och överklagat beslutet till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

Domstolen anser att det kommer att bli höga ljudnivåer och att hyresgästerna förlorar stora delar av sin innergård.