165 bostäder kan byggas i Trångsund

Så här kan det se ut i Trångsund i framtiden.
Så här kan det se ut i Trångsund i framtiden.
På onsdag fattar kommunstyrelsen beslut om man går vidare med planerna på att bygga cirka 165 bostäder i Trångsund. Huge vill bygga bostäderna där 75 lägenheter viks åt ungdomar.

Ett av de områden som är aktuella för bebyggelse ligger i direkt anslutning till järnvägen, och används i dag till parkering. Här vill Huge Fastigheter AB bygga 90 lägenheter i form av ettor, tvåor och fyror med kök. På det andra området som ligger nordost om Trångsundsvägen vill företaget uppföra ett punkthus på nio våningar med 75 ungdomsbostäder i form av ettor, tvåor och treor med kök.

Kommunstyrelsen kommer nu att besluta om detaljplanen för området ska gå vidare till beslut i fullmäktige, liksom ett mark- och exploateringsavtal mellan kommunen och Huge rörande fastigheterna.

– Jag tror att den här kommer att gå igenom utan några större problem, det var en diskussion kring hur kostnaden fördelas gällande gator och vägar och man ville ha en djupare redovisning av det men vad jag förstår är man allmänt pepp till det här, säger Malin Danielsson, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Planerna innefattar bland annat markparkeringar mot järnvägen och ett parkeringsdäck i fastighetens östra del. En cirkulationsplats tas bor och gaturummet på Trångsundsvägen byggs om. Den naturminnesmärkta eken kommer att skyddas och bullerskydd sätts upp vid fastigheterna mot järnvägen.

Oppositionsrådet Emil Högberg (S) ser risker i projektet.

– Vi är glada över att ha fått med oss de borgerliga på ett markpris som tar hänsyn till hyresrätter, men det finns frågetecken om att de kommande hyresgästerna måste betala mycket för vägdragningarna, säger han.

Fakta

Planerades redan 2013

Planerna på bygget pågick redan under 2013, men förhandlingarna har dragit ut på tiden.

Planen är att Huge köper kommunens mark för 5,4 miljoner och ersätter delar av gatuutbyggnaden med 5,6 miljoner kronor, av totalt 7,4 miljoner kronor. Resterande kostnad svarar kommunen för.

Om detaljplanen vinner laga kraft är målet att börja bygga andra kvartalet 2017 och starta med gatorna i slutet av 2016.