165 lägenheter ska ge Järnvägsparken nytt liv

Järnvägsparken ska genomgå en rejäl omvandling. 130 student- och ungdomslägenheter planeras som en del av Väsby entré.
Järnvägsparken ska genomgå en rejäl omvandling. 130 student- och ungdomslägenheter planeras som en del av Väsby entré.
Så här kan bostäderna komma att se ut.
  illustration: MAF arkitektkontor
Så här kan bostäderna komma att se ut.
 illustration: MAF arkitektkontor
Bostäder, stadsodling, kafé och trädgårdskänsla. Planerna för omgörningen av Järnvägsparken har tagit form.

I förra veckan var det samrådsmöte.

Planerna för Järnvägsparken börjar ta form. Det kommer att blir tre flerbostadshus med 165 lägenheter, varav 80 studentlägenheter, 50 ungdomslägenheter och resterande del vanliga bostäder. Bostadshusen kommer att byggas där det i dag är infartsparkering och tennisbanor.

De kulturhistoriska byggnaderna Henriksborg och Villa Korpkulla ska bevaras och där föreslås marken mellan husen öppnas upp och göras mer tillgänglig med nya promenadstråk, sittplatser, aktivitetspark och planteringar.

– I dag är det staket och buskar runt omkring husen och det ger känslan av en privat villakaraktär. Tanken är att ordna kafé och föreningslokaler i husen så att människor inbjuds att ströva omkring där, säger Annica Karlsson, planarkitekt och projekledare i Upplands Väsby kommun.

Husen ägs i dag av kommunen, men Väsbyhem ska ta över. Kommunen kommer även att utveckla parkområdet längs ån.

Under vårens dialogmöte kom det fram många idéer. Över hundra personer lämnade förslag och idéer till kommunen. Bland annat fanns det önskemål om just kafé, men också grillplatser och utegym.

– Vi har tagit fasta på flera av synpunkterna. Det kommer att bli många sittplatser, boulebana, lekplats och stadsodling. Vi ska levandegöra hela parken, säger Annica Karlsson.

Området närmast stationen kommer att ha mer stadskaraktär, där det är mycket folk i rörelse. I villaparken blir det mer trädgårdsgestaltning och längst norrut kommer det att vara en vildare och lummig karaktär. Belysning och trygghet är också viktiga faktorer.

– Med tanke på allt som hänt nu är det viktigt att det blir en trygg plats alla tider på dygnet. Eftersom det blir bostäder i parken kommer folk att röra sig där, säger Annica Karlsson.

Ett 30-tal personer kom till samrådsmötet i onsdags. Det går att fortsätta att lämna in synpunkter fram till den 13 oktober.

Kommunens förhoppning är att detaljplanen kan antas sommaren 2016 och att ombyggnaden av parken kan komma igång i början av 2017.

tel 550 550 00