(rubrik saknas)

VÄRMDÖ Stora Nassa öster om Möja klassas som naturreservat. Från den 1 juni är ögruppen även ett marint naturreservat. Det betyder bland annat att hastighetsgränsen i de inre delarna sänkts från sju till fem knop. Inte heller är det tillåtet att släppa ut toavatten där.

Stora Nassas natur anses speciell för att den trots sitt läge långt ut i skärgården påminner om den man ofta hittar längre in mot fastlandet.