80 parkeringsautomater byts ut

Hela året har det varit krångel med p-automaterna.
Hela året har det varit krångel med p-automaterna.

SUNDBYBERG Centrala Sund­byberg och Lilla Alby är först ut när staden byter ut de gamla parkeringsautomaterna mot moderna som ska ta både kort och mynt.

Under tiden som automaterna byts ut uppmanas bilister att använda sms-parkering eller köpa biljett på närliggande gata.

Strulet med p-automaterna har pågått hela året. I våras berättade Mitt i att staden tvingades ta bort kortfunktionen i 34 automater på grund av ett nytt krav på chipfunktion, vilket upprörde många bilister.

Men nu är målet att man ska kunna betala både med kort och mynt i alla Sundbybergs p-automater i slutet av 2014. Cirka 80 automater ska bytas ut till dess.