Barnen drabbas när kommunen sparar

På tisdag ska barn- och utbildningsnämnden besluta om de ställer sig bakom förslaget som innebär att 17 heltidstjänster varslas i skolväsendet.
På tisdag ska barn- och utbildningsnämnden besluta om de ställer sig bakom förslaget som innebär att 17 heltidstjänster varslas i skolväsendet.
13 heltidstjänster på Salems fritidshem, tre heltidstjänster inom grundskolan och två heltidstjänster på Rönninge gymnasium kan komma att varslas redan nästa år.

På tisdag kommer Barn- och Utbildningsnämnden i Salem ta ställning till förvaltningens förslag på det så kallade effektiviseringsprogrammet. För nämnden innebär det en besparing på 9,2 miljoner kronor och personal kan komma att varslas redan 2017.

Dels innefattar det en sänkning av fritidspengen för eleverna i årskurs 4 till 6 med 65 procent, den sänkningen leder till en besparing på drygt 6,5 miljoner kronor. Vilket innebär att 13 heltidstjänster varslas.

Som förslag finns att fritidshemmen för årskurs 4 till 6 ska ersättas med fritidsklubbsverksamhet. Skulle det senare innebära att fritidshemmen skulle tappa i popularitet kan det leda till att personalresurser samlokaliseras i en gemensam lokal, tillskillnad från i dag när varje skola har sin egen fritidsverksamhet.

I våras fanns 257 elever från årskurs 4-6 inskrivna i fritidsverksamheten.

En annan del i förslaget är att sänka bidragsbeloppet för grundskolan med 1,5 miljoner kronor baserat på att tre heltidstjänster för lärare eller resurspersoner varslas.

Den tredje delen i besparingen gäller Rönninge gymnasium, genom att ta bort två heltidstjänster för lärare sänks bidragsbeloppet med 1,1 miljon kronor. Konsekvensen på Rönninge gymnasium och grundskolorna blir minskad personaltäthet och ökade gruppstorlekar.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (m), stödjer förslaget.

– Det är ett förslag från oss så det står vi bakom men hur nämnden ställer sig får vi se. Det är inget bestämt och man får se till hur nästa års budget ser ut också.

Men enligt förslaget så handlar det om att 18 heltidstjänsterna ska varslas redan nästa år?

– Ja rent teoretiskt, men det är ju förvaltningens förslag.

Men du ställer dig bakom det?

– Ja men det är upp till nämnden att ta beslut.

Vad innebär en ”fritidsklubb” i stället för ”fritidshem”?

– Vi har och har haft en väldigt hög nivå på vår fritidsverksamhet för äldre barn om man jämför med våra grannkommuner, så det innebär inte att det kommer bli någon drastisk försämring.

Så om 13 heltidstjänster försvinner, innebär det ingen kvalitets försämring?

– Det behöver det inte göra eftersom vi har en väldigt hög nivå i dag.

Tommy Eklund (s), ledamot i barn- och utbildningsnämnden är kritisk till förslagen.

– Vi röstade nej när det var uppe i kommunstyrelsen och jag anser att det straffar de svagaste. Det är barn och unga som vi borde satsa på, stänger man fritidsverksamheten så kan man räkna ut själv vilka det är som får lida för det.

Hur kan man annars lösa budgeten?

– Ett alternativ är att höja skatten. Budgeten baseras på att man räknar med att få dåliga skatteintäkter, det hade inte behövts höjas mycket för att det skulle gå runt. Men Salems kommun har även gått med kraftigt överskott flera år i rad som kan användas. Det känns som att majoriteten dels vill visa ett gott resultat till nästa val och dels vill måna om de äldre skattebetalarna i stället för att investera i de barn och unga vi har i kommunen.

Fakta

Salems effektiviseringsprogram 2017-2019.

Gäller Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsens tekniska utskott (MSB). Beslutades av kommunfullmäktige i juni att nämnderna parallellt med budgetäskande ska redovisa ett effektiviseringsprogram på 2 procent av respektive nämnds omsättning för 2019.

S, MP, och V röstade emot förslaget.