17 välfärdsmiljoner till Tyresö

Av statens 10 flyktingmiljarder får Tyresö preliminärt 17 miljoner kronor.
Av statens 10 flyktingmiljarder får Tyresö preliminärt 17 miljoner kronor.
Tyresö får nära 17 miljoner från staten för välfärdssatsningar nästa år. Enligt oppositionen blir det statliga tillskottet det som räddar Tyresö kommun från stora underskott.

Under onsdagen, i samband med att regeringen presenterade sin vårbudget, blev det klart hur de tio miljarder som staten under 2017 ska fördela på kommuner och landsting ska delas ut. Tyresö får preliminärt nära 17 miljoner kronor.

Pengarna är tänkta som kompensation för flyktingmottagande, men kommunerna är fria att använda dem som de vill.

Tyresös socialdemokrater menar att miljonerna gör att flera underskott kan undvikas. Såväl de sociala verksamheterna som grundskolan går med underskott och behovet av platser på äldreboendena är akut, enligt partiet.

– Nu kan vi, tack vare regeringens prioriteringar, anställa fler lärare, undersköterskor, socialsekreterare och andra viktiga yrkesgrupper i Tyresö, säger oppositionsrådet Anita Mattsson (S).

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M), menar att pengarna till viss del är en räddning inom de sociala verksamheterna. Men han påpekar att det inte är samma stora satsning som regeringen vill låta påskina, eftersom man ändrat i stadsbidragen.

– För Tyresös del innebär det att vi tappar sju miljoner kronor inom äldreomsorgen. Vi hade också blivit utlovade en lågstadiesatsning som skjutits på framtiden, och en satsning på skollokaler har blivit mindre än utlovad. Fast visst, netto är det mer än tidigare, säger han.

De tio miljarderna till kommunerna och landstingen fördelas till 70 procent med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända, till viss del ända sedan 2012. Resterande 30 procent fördelas efter antal invånare.

Tyresö tillhör de kommuner i länet som får minst pengar. 16 kommuner får mer än Tyresö.