1,7 miljoner satsas på hamnområdet

VÄRMDÖ Detaljbudgeten för Värmdös kommunstyrelse och kommunfullmäktige är nu antagen.

År 2013 är budgeten 120 miljoner kronor, vilket är nästan 22 miljoner mer än förra året.

Förra veckan beslutades att IT-budgeten långsiktigt förstärks med tre miljoner kronor och att mer pengar kommer att läggas på Storstockholms Brandförsvar.

Det kommer att avsättas 1,7 miljoner kronor för att starta upp verksamhet i hamnområdet. Vidare kommer det att satsas 150 000 kronor på båtlivet.