17-våningshuset byggs vid vattnet

Alvik strands kustremsa kommer att få en ny karaktär när Alviks två tvillingtorn står klara 2015.
Alvik strands kustremsa kommer att få en ny karaktär när Alviks två tvillingtorn står klara 2015.
Brommas högsta bostadshus ska byggas vid Alviks strand.

Med 17 våningar och lyxlägenheter för mångmiljonbelopp ska skrapan bli ett landmärke.

Alviks strand har ännu inte mycket som fångar blicken när man betraktar området från Tranebergsbron och Drottningholmsvägen. 2015 ska det har blivit ändring på det. Då står Brommas högsta bostads­hus klart vid strandremsan.

I mitten av maj börjar försäljningen av lägenheterna i det 17 våningar höga huset som börjar byggas efter årsskiftet. Byggnaden har fått namnet Alviks torn och kommer att börja byggas vid årsskiftet.

– Det är ett spektakulärt boende med en härlig utsikt, säger Håkan Jansson, en av de ansvariga mäklarna på Husman Hagberg. Det blir ett landmärke för Bromma och det som möter alla som kommer från stan på Tranebergsbron.

Över tusen intressenter finns till de 150 lägenheterna, som är upp till 175 kvadratmeter stora. Lägenheterna finns både i den 17 våningar höga skrapan och i dess 14 våningar höga tvillingbyggnad.

De största och dyraste lägenheterna är de två ”penthouse”-våningarna längst upp. Dessa tar upp två hela våningsplan, har balkonger i flera väderstreck och kommer att gå på ungefär samma pris per kvadratmeter som en lägenhet på Kungsholmen, berättar Håkan Jansson. Priset för dessa lägenheter kommer att hamna på över 14 miljoner kronor.

Planerna för byggnaden offentliggjordes 2008 och då var huset planerat att bli 21 våningar högt. Men Bromma flygplats hade invändningar och stadsbyggnadskontoret fick ändra byggnadens höjd till 17 våningar.

De klagomål som inkommit har främst rört trafiksituationen runt Alviks strand. Privatpersoner har klagat på att trafiken på Gustavlundsvägen redan är rörig och befarar att områdets situation som en ”flaskhals” ska förvärras när nya invånare flyttar in.

En annan aspekt som har tagits upp, bland annat av bostadsnätverket Yes in my backyard (Yimby), är att varje hushåll i de kommande lägenheterna har rätt till en parkeringsplats i ett garage intill byggnaderna. Detta, menar man, uppmanar till bilägande hos de kommande invånarna vilket kan förvärra trafiksituationen ytterligare.

Stadsbyggnadskontoret uppger att man håller på att se över trafiksituationen i Alvik.

Inflyttningen till Alviks torn börjar 2014 och om två veckor kommer intressenter som har anmält intresse kunna boka lägenheter. I juni blir lägenhetspriserna offentliga.

Fakta

Vad tycker du om att man ska bygga ett 17-våningshus vid Alviks strand?

Vladimir Miroff, Enskede: ”Det är bra att man bygger, folk behöver någonstans att bo. Men man kanske inte behöver bygga så högt, man kan ha två lägre hus i stället.”
Rolf Helgodt, Smedslätten: ”Jag tycker det är tveksamt. Det minskar gräsytorna. Trafiken måste bli besvärlig, man måste redan se sig om när man går över gatan.”
Monika Dahlström, Alvik strand: ”Folk har rätt till ett boende. Men trafiken är redan olidlig. Alviksrondellen är som ett nålsöga att ta sig igenom. Trafiken norrifrån är största problemet.”
Annika Sohlén, Traneberg: ”Jag ska flytta till Alviks strand. Det är bra med ett landmärke. Då kan mina kompisar som bor på andra sidan vattnet säga: Titta, där bor Annika.”