170 stugor kan behöva rivas

Programförslaget för nya bostäder i Riksby blev offentligt den 22 februari.

Samrådstiden var satt till den 4 april men nu har samrådet förlängs något eftersom vissa remissinstanser inte hunnit lämna in sina synpunkter.

Koloniföreningarna i Riksby – med totalt 700 kolonistugor och kolonilotter – påverkas på olika sätt om byggplanerna blir verklighet.

Cirka 170 stugor kan behöva rivas, lotterna blir skuggade av höga hus och områdena får mer biltrafik på grund av nya lokalgator som ska dras rakt igenom områdena.