1700-talskåken blir hotell

Det ska bli liv i Danvikens hospital igen. Anders Lidén, vd för Mindhouse AB, vill bygga om huset till hotell för långtidsboende och restaurang. ”Konceptet finns i andra storstäder, men är inte vanligt i Stockholm”, säger han.
Det ska bli liv i Danvikens hospital igen. Anders Lidén, vd för Mindhouse AB, vill bygga om huset till hotell för långtidsboende och restaurang. ”Konceptet finns i andra storstäder, men är inte vanligt i Stockholm”, säger han.
Danvikens hospital, intill Saltsjöqvarn, ska bli hotell och restaurang.

– Vi kommer att kunna erbjuda 30 sviter i ett så kallat longstay-koncept, säger Anders Lidén, vd för Mindhouse AB, som köpt fastigheten.

Det var länge sedan Danvikens hospital hade någon verksamhet. Sjukhuset stod färdigt 1725 och vissa ytterväggar lutar betänkligt. Men Anders Lidén, vd för bostadsföretaget Mindhouse, är ändå redo att satsa rejält för att få liv i huset.

– Det är mycket historia i den här kåken. Det är ett hus med rejält tilltagen konstruktion och med friskt timmer. Om man tittar på riktigt gamla hus i till exempel Amsterdam lutar de också mycket – så det är inget problem, säger Anders Lidén.

För några år sedan höll huset på att förfalla, men renoverades av dåvarande ägaren NCC. För ett och ett halvt år sedan såldes hospitalet till Mindhouse.

– Allt var urblåst invändigt när vi fick tillträde. Men vi har fått en bra översikt på vad som behöver göras. Huset är i bra skick och NCC gjorde en bra grundpålning.

Nu väntar alltså nya tider för hospitalet. I december gavs bygglov som ger Mindhouse möjlighet att bygga om huset till hotell och restaurang.

– Tanken är att gästerna ska bo på hotellet en månad i taget. Det är främst personer som jobbar med längre projekt i Stockholm eller företag som inte vill hyra en lägenhet i andra hand åt sina anställda som vi riktar in oss mot, säger Anders Lidén.

Tidigare under 2012 fick företaget avslag på bygglovsansökan, eftersom kommunen befarade att det inte var ett hotell utan bostäder som Mindhouse var ute efter att bygga. Det fanns också kritik mot att inte tillräckligt stor hänsyn togs till husets antikvariska värden.

– Det har varit mycket dialog med bland annat länsstyrelsen för att komma så här långt. Man måste vara kreativ för att få bedriva modern verksamhet i ett så här gammalt hus, säger Anders Lidén.

För att gå kommunen till mötes har rumssviterna nu minskats betydligt i storlek, det centrala kyrkorummet bevaras i större utsträckning, och gavlarnas trappor sparas. Restaurangen har tillkommit för att ge allmänheten tillträde till huset.

– Genom att vi gör ett museirum på vinden, där vi bevarar hela takkonstruktionen bakom en glasvägg, har vi fått tillåtelse att ta bort de flesta takstolarna i övrigt för att kunna skapa hotellrum på vinden.

Målet är nu att komma igång med projektering och byggande så snart som möjligt och få klart hotellet innan utgången av 2013.

Danvikens hospital, som är en av Sveriges äldsta arkitektritade sjukhusbyggnader, har genom åren sett mycket mänskligt lidande.

– Vi har faktiskt också kollat om det spökar. Det var på inrådan av mäklaren, så vi lät ett medium känna av huset för att se om det fanns några osaliga andar. Men det är enligt honom väldigt lugnt i huset, säger Anders Lidén med ett leende.

Vi har faktiskt också kollat om det spökar.Anders Lidén vd för företaget som köpt hospitals- byggnaden

Fakta

Har varit hospital, gjuteri och snickeri

Danvikens hospital ritades av arkitekten Göran Josuae Adelcrantz och byggdes åren 1719–1725.

Byggnaden är en av landets äldsta arkitektoniskt utformade sjukhusbyggnader.

I stiftelseform omhändertogs åldringar, spetälskesjuka och sedermera psykiskt sjuka. Dan­vikens hospital lades ner 1915.

Hospitalet innehöll sjuksalar i två plan på var sida om den centrala kyrksalen.

1946 byggdes fastigheten om till gjuteri och 1976 blev det snickeri.

Under 1990-talet har grunden förstärkts.

2008 restaurerades fasaden med putsarbeten och avfärgning.

Källa: Nacka kommun