17,3

procent av de som bor på Östermalm är födda utomlands, vilket motsvarar 11 644 personer i stadsdelen.

De flesta av dessa är födda inom EU.