175 elever flyttas när skola stängs

Till hösten stänger Hasselskolan i centrala Väsby. De omkring 175 eleverna får i stället gå i Björkvallaskolan.

Flytten ska ge fräschare lokaler och bättre pedagogisk miljö.

– Vår kommunala skolstrategi från februari bygger på ett kollegialt lärande, att lärarna alltså kan lära sig av varandra. På Björkvallaskolan kommer lärarna närmare sina kolleger på Väsby skola och det kommer att höja utbildningskvaliteten, säger Erik Palmstierna, ordförande för Väsby välfärd.

– Dessutom är Hasselskolans lokaler slitna och skulle behöva renoveras.

Men en del föräldrar är upprörda över beslutsprocessen och anser att de saknat inflytande.

– Det har bara varit för oss föräldrar att gilla läget, säger Ulf Lövqvist, en av de föräldrar som är besvikna över hanteringen.

Han tycker att politikerna har gått alldeles för fort fram och inte noggrant undersökt möjligheten att i stället renovera Hasselskolan. Dessutom tycker han att politikerna inte har tagit föräldrarnas oro på allvar. Vid ett möte på skolan mellan politiker, skolledning och föräldrar blev det heta känslor.

– Ja folk var förbannade. Jag och många med mig eftersom ingen var intresserad av att lyssna på våra idéer och förslag, säger Ulf Lövqvist.

Erik Palmstierna håller med om att det har gått fort men menar samtidigt att man från politiskt håll inte kunnat agera annorlunda.

– Det hade varit bra med en tidigare dialog men egentligen har det inte funnits några planer på en flytt förrän efter nyåret.

Även Hasselskolans ledning ser positivt på att flytta till Björkvallaskolan.

– På Björkvallaskolan finns stora, rymliga klassrum som är mer ändamålsenliga än de vi har i dag, säger Birgitta Andrén, rektor på Hasselskolan.

– Vi ser också att majoriteten av våra elever senare väljer Väsby skola och då är det bra om vi kan förenkla kontakten med den skolan.

Vad som nu händer med Hasselskolans lokaler, om de ska rivas eller inte, är fortfarande inte bestämt.

Fakta

Hasselskolan

På Hasselskolan finns klasser från förskolenivå till årskurs 3.

Varje årskurs har två parallella klasser.

Sammanlagt går det omkring 175 elever på Hasselskolan.

Källa: Hasselskolan