18 år att fixa dåliga toaavlopp

Många hushåll i Vallentuna har inte kommunalt vatten och avlopp.
Många hushåll i Vallentuna har inte kommunalt vatten och avlopp.
Det finns 1748 WC-avlopp i Vallentuna som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Många av dem är undermåliga enligt en enkät som VVS-fabrikanternas råd har tagit fram.

Men kommunen håller på att se över den enskilda avloppen för att säkerställa att alla lever upp till de krav som ställs.

Men den takt som Vallentuna kommun ser över avloppen beräknas det ta 18 år innan alla avlopp uppnår godkänd standard enligt beräkningarna i enkäten. Detta är, enligt VVS-fabrikanternas råd en rimlig tak. I vissa kommuner skulle det ta över 100 år att godkänna alla avlopp med dagens åtgärdstakt.

Läckage och dålig rening av enskilda avlopp påverkar statusen i sjöar och vattendrag. I Vallentuna har Långsjön varit påverkat av detta.

I hela Stockholms län ska 26 800 enskilda WC-avlopp vara undermåliga. 12 100 av dessa är olagliga.