18 Järfällafall hos Beo i fjol

JÄRFÄLLA Barn- och elevombudet, Beo, fick i fjol in 18 anmälningar från Järfälla om upplevda missförhållanden i skolor. Under samma period fattade Beo beslut om 29 anmälningar från Järfälla, som lämnats in i år. I sex fall fick skolor kritik, i fem fall fanns inte grund för utredning. Övriga 18 anmälningar skulle antingen fortsätta utredas eller överlämnas till skolan.

I hela landet kom nära 3 000 nya anmälningar i till Beo förra året. Jämfört med året innan var det en ökning med tolv procent.