180 000 kronor till arbete mot våld

Kista Socialstyrelsen tilldelar Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 180 000 kronor för att kvalitetsutveckla sitt arbete med kvinnor som utsatts för våld.

Arbetet riktar sig även mot barn som har blivit vittne till våld samt gärningsmännen som utövat våldet.