180

hektar mark äger Österåkers Golf. I arealen ingår banorna Österled, Västerled och Hagby golf. Nu pågår ett tätt samarbete med kommunen för att utveckla marken ytterligare.