181 farliga istappar har upptäckts

Södermalm 181 farliga istappar har registrerats på Södermalm hittills i vinter hos tjänsten Istappstelefonen, som fick fel namn i förra numret av Lokaltidningen Mitt i. I Sofo-området är det särskilt läge att hålla uppsikt. Där har de flesta varningarna ringts in den senaste veckan. Istappar bildas när snö och kyla övergår i töväder. Via Istappstelefonen får fastighetsägarna nys om de livsfarliga tapparna och kan hugga ner dem i tid.