(rubrik saknas)

Värmdö kommun bygger fler bostäder – om de får ta del av den östliga förbindelsen. Det skriver kommunledningen i ett brev till Sverigeförhandlingen.

Den östliga förbindelsen är en nord-sydlig ringled som planeras att sträcka sig från Värmdöleden till Frihamnen. Tillsammans med Essingeleden, Norra länken och Södra länken skulle den en motorvägsring runt Stockholm.

Nu menar Värmdö kommun att förbindelsen är nödvändig för att Värmdö ska kunna fortsätta vara en del av den expansiva Stockholmsregionen, utan att kommuninvånarna måste korsa slussen.

– En östlig förbindelse som knyter samman Södra och Norra länken samt öppnar en möjlighet att korsa Saltsjön utan att behöva åka in till Slussen, ger stora nyttoeffekter för Värmdös invånare. Det har funnits planer på det här sedan 40-talet och nu visar Trafikverkets nyttoanalys att det inte längre handlar om leden ska byggas utan när, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu ska Värmdö kommun delta i Sverigeförhandlingen som inleds i februari 2016, där de erbjuder sig att öka bostadsbyggandet i framtiden för att få större chans till förbindelsen.

Utan den bedömer kommunen att det kommer att byggas cirka 6 000 lägenheter fram till år 2035 i Värmdö. Motsvarande siffra med en östlig förbindelse beräknas uppgå till drygt 10 000 bostadsenheter.

– Som motkrav vill vi att staten ser till att kommunerna får möjligheter att ta ut exploateringsbidrag av byggföretag för att medfinansiera storskalig regional infrastruktur, säger Stellan Folkesson, kommundirektör.